Torsdag den 4. september kl. 19.00 - 21.00

Vikingernes Sjørring 

Sjørring er præget af rige arkæologiske fund fra vikingetid og tidlig middelalder. 
Vi skal høre om disse fund og kigge på en igangværende udgravning. 
Mødested: P-pladsen ved efterskolen. 
Turledere: Jens-Henrik Bech og Anne-Louise Haack Olsen
Museet for Thy og Vester Hanherred og Sjørring Sogns Historie

Opstart på en ny sæson
Se program - klik på logoet
(Se også de enkelte foreningers hjemmesider)

Badminton
Gymnastik
Håndbold

Arrangementer

 Søndag d. 24. august kl. 14:00 - 16:00
  Kræmmer- og trailermarked på Fælleden
 Mandag den 1. sept.  Kl. 16:00 – 18:00
 
Ungdomstilmelding, i Hallen, til badminton
 Torsdag den 4. september kl. 19.00-22.00
 Opstart af bordtennis for alle.
 Torsdag den 4. september
 Bankospil på Søskrænten
 Uge 37 
 Sæsonstart hos Sjørring Gymnastikforening
 Torsdag den  4. sept. kl. 19.00
 ”Vikingerne i Sjørring"
 Torsdag d. 11. sept. kl. 19:30
 Orienterings- og evt. opstillingsmøde til det
 kommende menighedsråd
 Onsdag 17 sept. kl. 16:00
 Opstart i håndbold for miniputter
 Tirsdag d. 23. september kl. 19.30
 Sogneaften i præstegården

 For yderligere information om de enkelte arrangementer - se under
"Hvor og hvornår" - "Arrangementer" 

Sjørring.net har fået et debatforum og en gæstebog
Har du et indlæg, vælg "debatforum" eller "gæstebog" under menupunktet "Sjørring.net"  - eller klik her

Sjørring.net administreres af Sjørring Håndværker- og Borgerforening
Som forening/klub i Sjørring er det gratis at få en hjemmeside og e-mail adresse, 
www.sjørring.net. / www.sjoerring.net

Antal besøgende:

(siden februar 2006)

© JP